Undersøgelser

Undersøgelser
Spædbørn/småbørn/forældreevneundessøgelser/ samspil imellem
forældre-børn.

Jeg har specialiseret mig i undersøgelse og behandling af spæd- og småbørn
og den tidlige forældre-barn kontakt.

Jeg har arbejdet med gravide med overforbrug af narkotika, medicin og alkohol og
har særlig erfaring med, at arbejde med tidlig intervention/tidlig
relationsdannelse under graviditeten og i efterfødselsperioden.

Jeg har særlig erfaring med at undersøge og behandle børn født med
abstinenser og alkoholskadede børn.

Jeg henviser til menupunktet Kursus/aktiviterer: Tidlig indsats/ ERA-metoden/NBAS-metoden, "Brazeltons
Behavioural and Neurological Assessment skala"